Premiérový ročník L’Etape Slovakia by Tour de France!
Odhodlanosť, vôľa, vytrvalosť a cieľ. Základné piliere, ktoré dovedú k úspešnému cieľu každého človeka, ktorý chce v živote niečo dosiahnuť. Sila týchto pilierov inšpirovala umelkyňu Gordana Glass k vytvoreniu veľkolepých trofejí, ktoré pozdvihnú víťazi premiérového ročníka L’Etape Slovakia by Tour de France.   Trofeje reprezentujú…