Gordana XX rokov medzi svetmi
Nejasný, žánrovo divergentný svet «art designu» odoláva jasnejšiemu ohraničeniu. Tu sa približuje k interiérovému dizajnu, inde zas voľnej výtvarnej tvorbe; má znaky úžitkovosti, ale aj umeleckého remesla či svojbytnej autorskej poetiky. V hmlovinách hraničných žánrov sa sebavedomo pohybuje aj Gordana. Ateliér Gordana Glass si za…