ESET Science Award podporuje slovenské umenie
Tak, ako je jedným z hlavných cieľov ocenenia ESET Science Award prezentovať vedcov pôsobiacich na Slovensku, tak projekt pozýva do spolupráce aj slovenských umelcov. Príkladom je sochár Filip Šicko a výtvarníčka Gordana Turuk. Veda a umenie majú veľa spoločného. Veda rovnako ako umenie otvára nové…