Cena ministra hospodárstva Inovatívny čin roka
Ako definovať inováciu? Slovami len ťažko. Sú ale takí, ktorí sa dokážu pozerať spôsobom, ktorý ju objaví priam neomylne. Tak ako samotný list netvorí krásu koruny stromu, nesmieme zabudnúť, že na svete nie sme sami a spoločným úsilím môžeme dosiahnuť mimoriadne a bezhraničné výsledky. Preto…