Putovná trofej Gordana Glass pre Národnú golfovú ligu
Trofej Gordana Glass pre nový projekt Slovenskej golfovej asociácie – Národnú golfovú ligu. Dielo bolo vytvorené technikou líhaného skla a maľované listrami drahých kovov. Putovná trofej predstavuje golfové týčko ako symbol, ktoré pozostáva z greenov, ktoré musíme prejsť až do vrchola, aby sme dosiahli zlato.…