Výstavy a vernisáže

Výstavy a vernisáže

Image
5e088625-bf42-4849-99bb-62ff23d96d23
Image
Výstava Gordana Glass, Rím
Image
Výstava Gordana Glass, Rím
Image
Výstava Gordana Glass, Rím
Image
Výstava na Bratislavskom hrade (2012)
Image
Výstava na Bratislavskom hrade (2012)
Image
Výstava na Bratislavskom hrade (2012)
Image
Výstava na Bratislavskom hrade (2012)
Image
Výstava v Zichyho paláci (2017)
Image
Výstava v Zichyho paláci (2017)
Image
Výstava v Zichyho paláci (2017)
Image
Výstava v Zichyho paláci (2017)
Image
Výstava v Le Palais v Prahe (2014)
Image
Výstava v Le Palais v Prahe (2014)
Image
Výstava v Le Palais v Prahe (2014)
Ďalší príspevok

Ocenenia pre rôzne udalosti